• فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • کوک موک

  انواع پایه چرخ

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

 • فروشگاه کوک موک

  قطعات و لوازم چرخ خیاطی

پایه

42 محصول یافت شده است.
پایه دوخت دکمه
P-26
25,000تومان
پایه کش دوزی
P-21
45,000تومان
پایه چین پلیسه
N-88
125,000تومان
پایه تبدیل چرخ مشکی قدیمی ساده دوز به ژانومه
N-89
30,000تومان
پایه رفو
N-66
45,000تومان
پایه ضخیم دوزی - چرم دوزی
N-138
35,000تومان
پایه جا دکمه
S-10
20,000تومان
پایه زیپ
N-70
20,000تومان
پایه نیش
N-72
25,000تومان
پایه سردوز کاتردار
N-48
148,000تومان
کمک پایه
K-29
110,000تومان
پایه تفلون
P-65
22,000تومان
پایه زیپ مخفی
P-80
25,000تومان
پایه رگه دوزی
P-83
30,000تومان
پایه سردوز
P-84
30,000تومان
پایه سردوز
P-85
30,000تومان
گان دوزی چینی
P-87
75,000تومان
نوار گان دوزی چرخ راسته
P-90
125,000تومان
پایه شفاف
P-101
30,000تومان
پایه پس دوزی
P-108
45,000تومان
پایه چین قابل تنظیم
P-103
35,000تومان
پایه تکه دوزی
P-105
30,000تومان
پایه شفاف دوخت ساتن
P-106
30,000تومان
پایه مرواید دوزی
P-109
30,000تومان
پایه چین سوزنی
P-110
25,000تومان
پایه لب تو (لول)
P-111
30,000تومان
ماکو و پایه زنجیره دوزی
P-112
120,000تومان
پایه نوار اریب دوز
P-10
45,000تومان
پایه قیطان دوزی
P-12
30,000تومان
پایه شکوفه زنی بزرگ
P-11
200,000تومان
پایه مروارید دوزی
P-13
30,000تومان
پایه اصلی چرخ خیاطی
P-14
20,000تومان
پایه شکوفه زنی
P-15
80,000تومان
پایه زیپ معمولی دوطرفه
P-16
20,000تومان
پایه زیپ مخفی نشانه دار
P-17
25,000تومان
پایه زیپ دوطرفه
P-19
25,000تومان
پایه نوار اریب دوز راسته
P-121
125,000تومان
پایه زیپ مخفی چرخ راسته
P-122
30,000تومان
پایه غلطک چرخ راسته دوز
P-214
65,000تومان
پایه چین سوزنی چرخ راسته
P-128
27,000تومان
پایه پیچ (لب تو)
P-139
45,000تومان
پایه اصلی چرخ راسته
P-130
25,000تومان
لوازم خیاطی

مطالب مفید

تماس با ما

طراحی وبسایت: 60300