پایه

45 محصول یافت شده است.
پایه دوخت دکمه
پایه دوخت دکمه
P-26

25,000 تومان

پایه کش دوزی
پایه کش دوزی
P-21

68,000 تومان

پایه چین پلیسه
پایه چین پلیسه
N-88

138,000 تومان

پایه تبدیل چرخ مشکی قدیمی ساده دوز به ژانومه
پایه تبدیل چرخ مشکی قدیمی ساده دوز به ژانومه
N-89

38,000 تومان

پایه رفو
پایه رفو
N-66

60,000 تومان

پایه ضخیم دوزی - چرم دوزی
پایه ضخیم دوزی - چرم دوزی
N-138

38,000 تومان

پایه جا دکمه
پایه جا دکمه
S-10

25,000 تومان

پایه زیپ
پایه زیپ
N-70

25,000 تومان

پایه نیش
پایه نیش
N-72

32,000 تومان

پایه سردوز کاتردار
پایه سردوز کاتردار
N-48

180,000 تومان

کمک پایه
کمک پایه
K-29

130,000 تومان

پایه تفلون
پایه تفلون
P-65

28,000 تومان

پایه زیپ مخفی
پایه زیپ مخفی
P-80

28,000 تومان

پایه رگه دوزی
پایه رگه دوزی
P-83

30,000 تومان

پایه سردوز
پایه سردوز
P-84

30,000 تومان

پایه سردوز
پایه سردوز
P-85

32,000 تومان

گان دوزی چینی
گان دوزی چینی
P-87

90,000 تومان

نوار گان دوزی چرخ راسته
نوار گان دوزی چرخ راسته
P-90

138,000 تومان

پایه شفاف
پایه شفاف
P-101

30,000 تومان

پایه پس دوزی
پایه پس دوزی
P-108

45,000 تومان

پایه چین قابل تنظیم
پایه چین قابل تنظیم
P-103

38,000 تومان

پایه تکه دوزی
پایه تکه دوزی
P-105

30,000 تومان

پایه شفاف دوخت ساتن
پایه شفاف دوخت ساتن
P-106

30,000 تومان

پایه مرواید دوزی
پایه مرواید دوزی
P-109

35,000 تومان

پایه چین سوزنی
پایه چین سوزنی
P-110

28,000 تومان

پایه لب تو  (لول)
پایه لب تو (لول)
P-111

35,000 تومان

ماکو و پایه زنجیره دوزی
ماکو و پایه زنجیره دوزی
P-112

180,000 تومان

پایه نوار اریب دوز
پایه نوار اریب دوز
P-10

48,000 تومان

پایه قیطان دوزی
پایه قیطان دوزی
P-12

32,000 تومان

پایه شکوفه زنی بزرگ
پایه شکوفه زنی بزرگ
P-11

200,000 تومان

پایه مروارید دوزی
پایه مروارید دوزی
P-13

35,000 تومان

پایه A اصلی چرخ خیاطی
پایه A اصلی چرخ خیاطی
P-14

20,000 تومان

پایه شکوفه زنی
پایه شکوفه زنی
P-15

110,000 تومان

پایه زیپ معمولی دوطرفه
پایه زیپ معمولی دوطرفه
P-16

28,000 تومان

پایه زیپ مخفی نشانه دار
پایه زیپ مخفی نشانه دار
P-17

28,000 تومان

پایه زیپ دوطرفه
پایه زیپ دوطرفه
P-19

28,000 تومان

پایه نوار اریب دوز راسته
پایه نوار اریب دوز راسته
P-121

125,000 تومان

پایه زیپ مخفی چرخ راسته
پایه زیپ مخفی چرخ راسته
P-122

42,000 تومان

پایه غلطک چرخ راسته دوز
پایه غلطک چرخ راسته دوز
P-214

75,000 تومان

پایه چین سوزنی چرخ راسته
پایه چین سوزنی چرخ راسته
P-128

28,000 تومان

پایه پیچ  (لب تو)
پایه پیچ (لب تو)
P-139

55,000 تومان

پایه اصلی چرخ راسته
پایه اصلی چرخ راسته
P-130

25,000 تومان

پایه رفو فلزی
پایه رفو فلزی
P-99

75,000 تومان

پایه کش دوزی
پایه کش دوزی
P-57

75,000 تومان

پایه مغزی دوزی دو تایی
پایه مغزی دوزی دو تایی
P-76

48,000 تومان

سبد خرید شما

0