خط کش

15 محصول یافت شده است.
خط کش فلزی 30 سانت
خط کش فلزی 30 سانت
K-99

30,000 تومان

خط کش جزوه نویسی
خط کش جزوه نویسی
N-64

20,000 تومان

خط کش جا دکمه و جای دوخت
خط کش جا دکمه و جای دوخت
N-46

20,000 تومان

خط کش گرزی
خط کش گرزی
K-03

20,000 تومان

خط کش ست مولر
خط کش ست مولر
K-04

60,000 تومان

خط کش گونیا محدب
خط کش گونیا محدب
K-06

20,000 تومان

خط کش گونیا مقعر
خط کش گونیا مقعر
K-07

20,000 تومان

خط کش آستین
خط کش آستین
K-11

20,000 تومان

اشل یک دوم و یک چهارم
اشل یک دوم و یک چهارم
K-19

15,000 تومان

گونیای سوپر خیاطی
گونیای سوپر خیاطی
K-08

28,000 تومان

پیستوله
پیستوله
K-21

12,000 تومان

خط کش فلزی 50 سانت
خط کش فلزی 50 سانت
R-88

60,000 تومان

خط کش پیستوله
خط کش پیستوله
R-05

20,000 تومان

خط کش فلزی 100 سانتی
خط کش فلزی 100 سانتی
K-78

125,000 تومان

گونیا فابل 42 سانت 30 درجه
گونیا فابل 42 سانت 30 درجه
K-97

32,500 تومان

سبد خرید شما

0