بشکاف کلاور ژاپن clover

بشکاف کلاور ژاپن clover

N-73 22,000 تومان
به روزرسانی در 12 روز قبل

از بشکاف برای شکافتن درزها و گاه جهت باز کردن سوراخ جادکمه به کار می‌رود. هنگام استفاده کردن از این وسیله، باید دقت کرد زیرا ممکن است باعث سوراخ شدن پارچه گردد.
این وسیله برای هر خیاط یا طراح لباسی الزامی است. می توانید با استفاده از بشکاف خیاطی برای شکافتن کوک های متصل کننده الگو به پارچه نیز استفاده کنید.


متفرقه

متفرقه other

محصولات مشابه را مشاهده نمایید:

سبد خرید شما

0